XXVII. konference České asociace pedagogického výzkumu

Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci pořádá ve dnech 11.-13. září 2019 XXVII. výroční
konferenci České asociace pedagogického výzkumu.

Více informací: CAPV_2019