Vyhlášení 3. veřejné soutěže NAKI II na období let 2020 – 2022

Vyhlášení 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Více informací: ZDE