2016

23. 2. 2016 Studentská minikonference řešitelů Specifického výzkumu za rok 2015

Radek NOVOTNÝ, PdF UHK: Když se řekne: „Nedívej se tam“ – Eyetrackerová studie

Tomáš TOTH, Pavel TREJTNAR, PdF UHK: Mobilní aplikace a jejich využití při podpoře procesu výuky tělesné výchovy

Marie BRICHOVÁ, PdF UHK: Přínosy a rizika praxe studentů v hospicovém zařízení a jejich péče o terminálně nemocné pacienty

Štěpánka FRÁŇOVÁ, Tereza STRÁNSKÁ, PdF UHK: Aktuální trendy v německé literatuře po roce 2000

Jana ZELENKOVÁ, PdF UHK: Osoby s neurogenními poruchami řečové komunikace – sociální vztahy a kvalita života

Radim ŠPILKA, PdF UHK: Vzdělávací model Převrácená třída ve výuce matematiky na druhém stupni ZŠ

Dagmar EL-HMOUDOVÁ, PdF UHK: Nové studijní e-opory odborného anglického jazyka pro studenty oboru finanční management

Danuše VYMETÁLKOVÁ, PdF UHK: Experimentální ověření efektivity výuky anglického jazyka s využitím myenglishlab

Jan ZVONÍČEK, PdF UHK: Vývoj specifického diagnostického materiálu pro fonologické rozlišování hlásek

 

19. 10. 2016 Doktorský seminář

Petra BESEDOVÁ, PdF UHK: Možnosti CPV a podpora doktorandům

Nella MLSOVÁ, PdF UHK: Proděkanka pro vědu, výzkum a umění. Projekty, termíny, spolupráce s oddělením pro vědu a výzkum