2015

25. 1. 2015 Doktorský seminář

Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ, PdF UHK: Hra jako metoda výchovy dětí k resilienci

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, PdF UHK: Výzkum kreativity jako ontického kulturně kritického fenoménu v prostoru výtvarné výchovy

Martin PĚKNÝ, PdF UHK: Hodnotová orientace sportujících a nesportujících seniorů

Tereza SKÁKALOVÁ, PdF UHK: Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku

Adrián AGRICOLA, PdF UHK: Vplyv Age Effect v tenise

 

25. 3. 2015 Přednáška zahraničního hosta

Joe BISHOP, Eastern Michigan University: Current research presentation: „Mapping the Nanny State“, Interactive Lecture: „Promoting Democratic Thinking through Active, Student-Centered Teaching“

 

25. 3. 2015 Konference Humor v edukačních souvislostech

Jiří MAREŠ, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové: Humor ve škole: jeho funkce – diagnostika a rozvíjení

Peter GAVORA, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně: Potenciality univerzálnych subprahových teorií

Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, PdF MU Brno: Čím (ne)může videostudie přispět k výzkumu výukové komunikace: výzkumnická videokamera jako nežádoucí zdroj humoru ve školní třídě

Klára ŠEĎOVÁ, FF MU Brno: Humor ve škole a jeho role v utváření vztahů mezi učiteli a žáky

Slávka KRÁSNÁ, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom: Učitelé, budoucí učitelé, žáci a studenti jako strůjci humoru ve škole

Zdeněk SVĚRÁK, Divadlo Járy Cimrmana v Praze: Rukopisy dnes a kdysi (referát z představení České nebe)

 

16. 10. 2015 Minikonference řešitelů Specifického výzkumu PdF UHK za rok 2014

Jana HAVIGEROVÁ, Radek NOVOTNÝ, PdF UHK: Není zač, nebo Rádo se stalo? Primingový experiment v oblasti lexikální negace a větného rozboru

Stanislav MICHEK, Zuzana NOVÁKOVÁ, PdF UHK: Lesní mateřské školy – pedagogický koncept, prostředí přírody a rozvoj dítěte

Jaroslav HOLEČEK, Iva JUNOVÁ, Romana DOLEČKOVÁ, Kateřina JURČÍKOVÁ, Tereza KNAPOVÁ, PdF UHK: Dětská šikana ve školním a mimoškolním prostředí

 

10. 11. 2015 Expertní přednáška

Jan PRŮCHA, nezávislý expert Praha: Fenomén vzdělanost: způsoby objasňování a hodnocení