2014

22. 4. 2014 Minicyklus odborných přednášek „Od studenta k učiteli – expertovi“

Tomáš SVATOŠ, PdF UHK: Začínající student učitelství – začátek cesty k učitelské profesi

Kateřina JUKLOVÁ, PdF UHK: Identita začínajících učitelů

Michael PÍŠOVÁ, PdF MU Brno: Výzkum expertnosti v učitelské profesi

 

29. 4. 2014 Přednáška zahraniční hosta

Geoffrey PETTY: Evidence based Teaching

 

16. 10. 2014 Doktorský seminář

Jindra VONDRUŠOVÁ, PdF UHK: Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel

Dita CULKOVÁ, PdF UHK: Vyhledávání mimořádných prožitků a preference učebního stylu studenta

Pavla MACHOVÁ, PdF UHK: Metody výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením

Lukáš ZÁBRANSKÝ, PdF UHK: Kompozita ve staroslověnštině

Yveta PECHÁČKOVÁ, PdF UHK: Spolupráce školy a rodiny se zaměřením na vzájemná očekávání

 

11. 11. 2014 Jak tvořit závěrečné práce? Metodická konference

Jiří MAREŠ, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové: Jak postupovat při tvorbě kvalifikační práce?

Miroslav CHRÁSKA, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně: Jak interpretovat výzkumná data – na příkladu konkrétního kvalitativně zaměřeného výzkumu

Tomáš JANÍK, PdF MU Brno: Co a jak psát a nepsat do odborného textu?

Kateřina JUKLOVÁ, PdF UHK: Závěrečná práce – věc veřejná a věc nás všech