2013

 

17. 10. 2013 Minicyklus odborných přednášek

Peter GAVORA, Fakulta humanitních studií UTB Zlín: Self-efficacy učitele: teorie, výzkumná praxe

Adriana WIEGEROVÁ, Fakulta humanitních studií UTB Zlín: Začínající výzkumník: poznatky z analýzy semi-strukturovaných interview

Jiří MAREŠ, Lékařská fakulta UK Hradec Králové: Nevhodné chování učitele k žákům.

 

12. 12. 2013 Doktorský seminář se zahraniční přednáškou

David García-Ramos GALLEGO, Universidad Católica de Valencia „San Vincente Mártir“: Pregraduální vzdělávání učitelů ve Španělsku

Irena LOUDOVÁ, PdF UHK: Kompetence třídního učitele k péči o kvalitu života žáků

Stanislav MICHEK, PdF UHK: Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni

Klára ZÁŘECKÁ, PdF UHK: Hospodaření jezuitského řádu v koleji v Hradci Králové a řádových kolejích založených po roce 1621