Seminář „Tvorba projektů“ 9. ledna 2017

Chceme podpořit akademické pracovníky PdF UHK při podávání a tvorbě projektů IGS (Interní grantové soutěže), SV (Specifického výzkumu) a Excelence na PdF.

Budeme se snažit

  • zodpovědět otázky, které vytváření výzkumných projektů provázejí,
  • informovat o administraci výzkumných projektů a jejich finanční rozvaze z pozice Referátu vědy a umění PdF UHK,
  • obeznámit posluchače se složkami, které vytváří výzkumný design, tj. s etapami a strukturou plánování výzkumných projektů.

Setkání se uskuteční v pondělí 9. ledna 2017 od 11:30 do 13:00 hodin v místnosti A18 v budově A Univerzity Hradec Králové.