Připravujeme

Květen 2017 – Setkání s vědeckými tajemníky kateder

Květen 2017 – Doktorský seminář

Září 2017 – Mezinárodní vědecká konference ČAPV

Duben 2017 – Přednášky na téma metodologie pedagogického výzkumu

Březen 2017 – Minikonference řešitelů Specifického výzkumu 2016

Únor 2017 – Workshop pro doktorandy UHK „Metodologie pedagogického výzkumu

Leden 2017 – seminář Tvorba projektů