PREZENTACE PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

28. 2. 2018 proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové studentská konference řešitelů specifického výzkumu, na které jsem vyslechli velice zajímavé prezentace tří doktorských a pěti studentských projektů za účasti studentů UHK. Všechny projekty byly velice zajímavé, každý z nás jistě načerpal řadu nových poznatků a všichni jsme si užili příjemné, i když pracovní dopoledne.

V rámci doktorských projektů bylo určeno pořadí následovně:

1. místo – Mgr. Kateřina Andršová (Dobroslav Orel a československo – lužiskosrbské vztahy)
2. místo – Mgr. Bc. Pavel Knajfl (Pohled žáků 2. st. Na výuku tělesné výchovy s podporou mobilních technologií)
3. místo – RNDr. Andrea Ševčíková (Výzkum aplikace informačních a komunikačních technologií  do vzdělávání)

V rámci studentských projektů bylo pořadí určeno následovně:

1. místo – Matěj Horák, Luboš Fedorovič (Děti a svět bulvárních informací)
2. místo – Dominika Benešová, Nikola Blahynková, Helena Břízová, Lucie Sitová (Hodnotová reflexe role youtuberů v životě dětí)
3. místo – Pavel Krejčí, Martin Bartoň (Stavebnice – prostředek pro rozvoj technického myšlení)

Všem, kteří se zúčastnili naší konference, velice děkuji za jejich poutavé prezentace a doufám, že jsme si všichni odnesli plno nových informací a krásný zážitek. Členům hodnotící komise děkuji za jejich dotazy, které několikrát rozpoutaly velice zajímavé diskuze, a další podnětné připomínky, které budou jistě pro všechny zúčastněné obohacující pro jejich další tvůrčí práci.