Prezentace Mentoringového programu AV ČR

Dne 28. 2. v 17:00 (učebna A25 budova A) Vás zveme na prezentaci „Mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce“, jehož ambicí je podpora začínajících vědkyň a vědců prostřednictvím spolupráce se zkušenějšími výzkumnicemi a výzkumníky. Součástí programu jsou kurzy osobního a profesního rozvoje, které Vám pomohou např. s rozvojem prezentačních dovedností či se psaním konferenčních příspěvků a grantů. Pozvánku najdete zde

Program letos již třetím rokem realizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Účast v programu je zdarma.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-zacinajici-vedkyne-a-vedce/

Po prezentaci je možné diskutovat o kvalitě a podmínkách doktorského studia v ČR s předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů Mgr. Kateřinou Cidlinskou.

Prosíme případné účastníky, aby svoji účast potvrdili na výše uvedené adrese http://doodle.com/poll/ng6b3f4chqp3w9un

Těšíme se na Vás!
Kateřina Cidlinská a Martina Fucimanová