MENTORING – Kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR organizuje  Nový ročník mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce, jehož ambicí je podpora začínajících vědkyň a vědců v počátcích jejich vědecké kariéry prostřednictvím navázání kontaktu se zkušenými výzkumnicemi a výzkumníky.
Program bude startovat úvodními workshopy, kde si mentees vytvoří svůj roční mentoringový plán. Součástí programu jsou také kurzy osobnostního a profesního rozvoje, které (post)doktorandkám a (post)doktorandům mohou pomoci např. s jejich prezentačními dovednostmi či se psaním konferenčních příspěvků a grantů.
Registrace probíhá do 20. února 2018  na http://genderaveda.cz/mentoring/, kde najdete také další informace o programu. Nový ročník poběží od začátku března do konce roku 2018.