Konzultace projektů SV

Hand pointing at a Market Analysis Word Cloud on white background.

Dne 31. 1. 2018 se od 11:00 na A21 v budově A uskuteční praktický workshop k podávání projektů SV 2018. Kdo máte zájem a chcete pomoci s tvorbou projektů SV přihlaste se přes https://doodle.com/poll/5x76s6sk4z99dhd3 na konkrétní čas, kde se budeme věnovat individuálně každému zájemci o projekt Specifického výzkumu.