Konzultace projektů SV 30. 1. 2017

Individuální konzultace konkrétních problémů, které vznikají při tvorbě projektu SV. Prodiskutujeme a zkontrolujeme finanční rozvahu Vámi připravovaného projektu z pozice Referátu vědy a umění PdF UHK.

Setkání se uskuteční v pondělí 30. ledna 2017 od 11:30 do 13:00 hodin v místnosti A29 v budově A Univerzity Hradec

 Přihlášky:

Kvůli omezené kapacitě je nutné se na workshop dopředu nahlásit v systému Doodle: http://doodle.com/poll/ggtvx3txrcprdbdy