Konference o projektovém vyučování

Konference k projektovému vyučování a dalším aktivizačním strategiím je organizována na UK PedF ve spolupráci s dalšími fakultami připravujícími učitele přírodovědných předmětů.

 

Více na http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/