Doktorský studijní program v oboru Pedagogika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí soupis témat disertačních prací (odkaz zde) schválených pro doktorský studijní program v oboru Pedagogika v akademickém roce 2017/2018. Případným zájemcům o toto studium nabízí pomoc při navázání kontaktu s pracovištěm doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph. D., který je členem tamní oborové rady. Přijímací řízení by mělo proběhnout 4. července 2017. Další informace naleznete na webových stránkách FHS UTB.