ČAPV 2017 – Prezentace příspěvků a přednášek

Středa 13. 9. 2017

Plenární přednášky:

Sekce 3A/1 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci (A17, moderátoři: Milan Klement, Petra Besedová)

Sekce 3B/1 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci (A18, Moderátoři: Jana Marie Havigerová, Kateřina Juklová)

Sekce 5/1 Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání (A25, Moderátoři: Stanislav Michek, Tomáš Janko)

Sekce 6/1 Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí (A27, Moderátoři: Blahoslav Kraus, Jindra Vondroušová)

Sekce 7/1 Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu (A10, Moderátoři: Pavel Vacek, Jitka Vítová)

 

Sekce 1/2 Teorie a metoda v pedagogice (A24, Moderátoři: Martin Chvál, Jitka Vítová)

Sekce 3A/2 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci (A17, Moderátoři: Jan Mareš, Kateřina Juklová)

Sekce 3B/2 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci (A18, Moderátoři: Irena Smetáčková, Jana Marie Havigerová)

Sekce 4/2 Cíle a obsah výchovy a vzdělávání (A13, Moderátoři: Karel Starý, Petra Ambrožová)

Sekce 5/2 Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání (A25, Moderátoři: Klára Zářecká, Iva Junová)

Sekce 6/2 Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí (A27, Moderátoři: Blahoslav Kraus, Jindra Vondroušová)

Sekce 7/2 Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu (A10, Moderátoři: Pavel Vacek, Jiří Zounek)

 

Čtvrtek 14. 9. 2017

Sekce 1/3 Teorie a metoda v pedagogice (A24, Moderátoři: Martin Chvál, Stanislav Michek)

Sekce 2/3 Vychovávaný a vzdělávaný jedinec (A18, Moderátoři: Lenka Hloušková, Petra Ambrožová)

Sekce 3A/3 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci (A17, Moderátoři: Kateřina Vlčková, Jindra Vondroušová)

Sekce 5/3 Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání (A25, Moderátoři: Klára Šeďová, Miroslav Půža)

Sekce 7/3 Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu (A10, Moderátoři: Pavel Vacek, Jiří Zounek)

Plenární přednáška:

Sekce 2/4 Vychovávaný a vzdělávaný jedinec (A18, Moderátoři: Lenka Hloušková, Petra Ambrožová)

Sekce 3A/4 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci (A17, Moderátoři: Kateřina Juklová, Daniela Vrabcová)

  • Jana Poláchová Vašťatková, Miroslav Dopita: Proměny pojetí vysokoškolské výuky
  • Kateřina Juklová, Stanislav Michek: Když studenti hodnotí vysokoškolskou výuku
  • Daniela Vrabcová: Interkulturní dimenze pregraduálního vzdělávání učitelů
  • Jaroslav Pěnička: Súčasný diskurz učiteľov o profesnom rozvoji a kariérnom raste na Slovensku

Sekce 5/4 Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání (A25, Moderátoři: Irena Smetáčková, Miroslav Půža)

Prezentace budou průběžně zveřejňovány, jak je získáme od autorů, či získáme souhlas od jejich autorů se zveřejněním. 

Hlavní stránka ČAPV 2017