ČAPV 2017 – Výstupy konference

Mgr. Marie Najmonová; Bc. Šárka Husková. Faktory psychosociálního klimatu školní třídy na druhém stupni ZŠMgr. Marie Najmonová; Bc. Šárka Husková. Faktory psychosociálního klimatu školní třídy na druhém stupni ZŠSborník abstraktů

 

Prezentace příspěvků ze sekcí a přednášek z plenárního jednání

 

Fotogalerie z konference ČAPV 2017 je ke shlédnutí zde: 13.9.2017, 14.9.2017, 15.9.2017-metodologické semináře

 

Záznam z vysílání v Českém rozhlasu Hradec Králové z 11.10.2017: Pavel Vacek, Dominika Benešová: Role youtuberingu v životě dětí

 

Oceněné postery (v pořadí ocenění)

Oceněné postery byly vybrány komisí, která hodnotila zejména originalitu příspěvku, kvalitu prezentace, vědecký přínos příspěvku a význam předpokládaných zjištění s ohledem na dosavadní vědecké poznatky včetně vhodnosti použitého výzkumného designu a zpracování analýzy dat.

Gratulujeme!

  1. Mgr. et Bc. Jana Černá. Rozhodování rodičů o volbě odkladu pro jejich dětí
  2. Mgr. Tereza Hannemann, Ph.D.; Ondřej Javora; Mgr. Tereza Stárková; Mgr. Vít Šisler, Ph.D.; Mgr. Cyril Brom, Ph.D. Výukové a motivační efekty vzdělávacích počítačových her pro děti od 9 do 11 let: předvýzkum

Další prezentované postery (v abecedním pořadí dle názvu příspěvku):

Postery budou průběžně zveřejňovány jak je získáme od autorů. 

Hlavní stránka ČAPV 2017