ČAPV 2017 – Sekce

  1. Teorie a metoda v pedagogice

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se pedagogickými paradigmaty a diskursy, pedagogickou terminologií, metodologií pedagogiky, etickými otázkami pedagogického výzkumu a pedagogické praxe atd.

  1. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vychovávaným a vzdělávaným jedincem jakéhokoliv věku, otázkami pedagogicko-psychologické diagnostiky, výchovou a vzděláváním jedinců se specifickými potřebami, otázkami inkluze atd.

  1. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se učitelskou profesí, ale také problematikou dalších pedagogických pracovníků včetně vzdělavatelů ve firmách, vzdělavatelů dospělých a seniorů atd.

  1. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se cíli a obsahy výchovy a vzdělávání, jejich historickou a filozofickou podmíněností, ale i aktuálními výzvami kurikulární reformy v českém prostředí atd.

  1. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se procesy výchovy, učení a vyučování ve školní i mimoškolní edukaci. Dále příspěvky věnující se plánovaným i nečekaným výsledkům či efektům edukace, kvalitě a efektivitě ve vzdělávání atd.

  1. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vedením, řízením a rozvojem škol, výchovných a vzdělávacích institucí, jejich proměnami, vývojem apod.

  1. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu

Do této sekce budou přijímány příspěvky věnující se hlavnímu tématu konference.

  1. Posterová sekce

Do této sekce budou přijímány příspěvky zapadající tematicky do pedagogického výzkumu. Může jít i o příspěvky představující propojování různých klíčových výzkumných témat.

 

Hlavní stránka ČAPV 2017