ČAPV 2017 – Přihlašování a pokyny pro autory

Termíny

Začátek přihlašování s příspěvky: 1. března 2017

Konec přihlašování pro účastníky s přípěvky je prodloužen do 9. dubna 2017

Z důvodů nefunkčnosti webových stránech ČAPV od dopoledne 8. 4. 2017 budou přijímány anotace ještě do pátku 14. 4. 2017.

Konec přihlašování pro účastníky bez příspěvků (pasivní) jako posluchači: prodlouženo do 15. srpna 2017 – napište emaily s uvedením fakturačních údajů Vašeho pracoviště na: stanislav.michek@uhk.cz a jana.polachova@upol.cz.

Možnosti účasti

 1. Aktivní účast na konferenci

Aktivní účast předpokládá přihlášení příspěvku do tematicky zaměřených sekcí, prezentaci posteru nebo přihlášení sympozia.

 1. Pasivní účast na konferenci

Pasivní účast předpokládá přihlášení bez příspěvku, symposia nebo posteru.

 1. Účast na metodologických seminářích

Účast na metodologických seminářích je určena jak pro studenty doktorských studijních programů, tak pro ostatní účastníky konference. Přihlášení pro účastníky konference je v nabídce přihlašovacích formulářů na konferenci. Poplatek za metodologické semináře není v ceně poplatku za konferenci, hradí se samostatně.

Na metodologické semináře se lze přihlásit i samostatně (bez účasti na konferenci). Přihlašování na metodologické semináře bez účasti na konferenci je možné prostřednictvím emailu: capv2017@uhk.cz. Poplatek se hradí samostatně.

Pokud se na příspěvku podílí více autorů, tak každý spoluautor, který plánuje se osobně zúčastnit konference, se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

 

Přihlašovací formuláře

Přihlašování na konferenci je realizováno:

a) pro členy ČAPV přes webové stránky www.capv.cz. Členové ČAPV se na stránkách přihlásí svým uživatelským jménem a heslem. Následně si v menu „Konference“  vyberou dle svého zájmu o aktivní účast – Formulář pro přednášející nebo  zájmu o pasivní účast – Formulář pro posluchače. Oba odkazy fungují pouze pokud budete přihlášení na webových stránkách ČAPV! V případě komplikací přihlašování členů ČAPV přes webové stránky ČAPV napište prosím email doc. Janě Poláchové Vašťatkové na email vastatko@seznam.cz.

b) účastníci, kteří nejsou členy ČAPV se přihlásí přes přihlašovací formulář pro aktivní účastníky či přes přihlašovací formulář pro pasivní účastníky bez příspěvku.

c) po 14. 4. 2017 se mohou pasivní účastníci bez příspěvku přihlásit napsáním emailu s uvedením fakturačních údajů Vašeho pracoviště na: stanislav.michek@uhk.cz a jana.polachova@upol.cz.

 

Doplňující pokyny k vyplňování formulářů

Pracoviště / místo studia: Údaje o pracovišti / místě studia uvádějte v pořadí: vysoká škola, fakulta, katedra, adresa, IČ a DIČ. U jiných pracovišť uvádějte název pracoviště a adresu, včetně IČ a DIČ.

Bibliografie: Seznam literatury uvádějte podle pokynů platných pro autory příspěvků do časopisu Pedagogická orientace, tj. podle normy APA.
(https://journals.muni.cz/public/journals/10/pokynyproautorydleapa_151113_pedor.pdf)

 

Poplatky

Typ poplatku* Při uhrazení
do 18. 6.
Při uhrazení
po 18. 6. 2017
Základní poplatek (pro aktivní účastníky, beze slev) 2 000,- Kč 2 150,- Kč
Snížený poplatek pro členy ČAPV 1 700,- Kč 1 800,- Kč
Snížený poplatek pro studenty prezenčních studijních programů 1 000,- Kč 1 050,- Kč
Poplatek pro pasivní účastníky bez vystoupení s příspěvkem 750,- Kč 850,- Kč
Poplatek za metodologický seminář (nezahrnuje účast na konferenci, ani společenský večer) 600,- Kč 700,- Kč

* Všechny poplatky kromě poplatku za metodologický seminář zahrnují platbu za společenský večer. Poplatek je vázán na osobu účastníka konference.

Pokyny k platbě pro aktivní účastníky

Na základě přijetí anotace Vašeho příspěvku (cca po 24. 4. 2017) Vám z UHK bude zaslána na Váš email proforma faktura, na které budou uvedeny informace k platbě.

Tuto proforma fakturu prosím použijte následně prosím k platbě poplatku.

Pokud jste se na konferenci přihlásil/a s více příspěvky, tak platíte pouze jeden konferenční poplatek.

V případě neúčasti na konferenci se uhrazený poplatek nevrací (pouze z prokazatelně doložených mimořádně závažných důvodů).

 

Sborník abstraktů

Sborník abstraktů bude vytvořen na základě údajů uvedených v přihlašovacím formuláři. Seznam literatury uvádějte podle pokynů platných pro autory příspěvků do časopisu Pedagogická orientace, tj. podle normy APA.
(https://journals.muni.cz/public/journals/10/pokynyproautorydleapa_151113_pedor.pdf)

Všechny abstrakty budou po přijetí zhodnoceny v rámci recenzního řízení. Autorům bude v řádném termínu (viz sekce Důležité termíny) podána zpráva k případným úpravám jejich příspěvku. Autoři upravené abstrakty zašlou nejpozději do 1. května 2017.

Na základě rozhodnutí členské schůze 2016 ČAPV nebude z XXV. konference publikován Sborník plných textů příspěvků.

 

Postery

Pokyny k prezentaci posteru

Poster bude prezentován v rámci posterové sekce.

Posterem se rozumí grafická forma prezentace výsledků vědecké práce.

Autoři posterů jsou zodpovědní za:

 • obsahovou a formální stránku posteru,
 • vytisknutí posteru v požadovaném formátu (1× A0 – k prezentaci, 25× A4 – k distribuci pro zájemce);
 • umístění posteru na vymezeném místě (min. 30 min před začátkem prezentací).

K přípravě posteru můžete využít šablonu (ke stažení zde) nebo můžete vytvořit vlastní grafickou podobu posteru za podmínky, že bude obsahovat všechny části, které jsou v doporučené šabloně.

Další informace k posterové sekci poskytne PhDr. Petra Besedová, Ph.D. (kontaktní e-mail: petra.besedova@uhk.cz, do předmětu, prosím, uvádějte: Posterová sekce ČAPV).

Garant sekce:

PhDr. Petra Besedová, Ph.D.

Osobní prezentace posterů proběhne ve čtvrtek 14. 9. 2017 od 11:30 do 13:00.

Vyhlášení vítěze posterové sekce bude součástí závěrečného zakončení XXV. konference ČAPV.

Šablona posteru ke stažení (.ppt)

 

Prezentace příspěvku

Informace k prezentaci příspěvku na konferenci:

 • Příspěvek bude prezentován v rámci tematické sekce.
 • Příspěvek prezentuje jeho autor, případně spoluautor (i ve dvojici).
 • Prezentovány jsou teoretické, přehledové nebo empiricko-výzkumné příspěvky.
 • Maximální délka příspěvku (časová dotace) bude v předstihu zveřejněna.
 • Pro prezentaci bude k dispozici PC a dataprojektor.

 

Podmínky přijetí příspěvku

Informace k přijetí příspěvku:

 • Příspěvek je nutné přihlásit v řádném termínu.
 • Přihlášený příspěvek bude přijat při splnění následujících předpokladů: (1) název a abstrakt příspěvku jsou v souladu s tematickým zaměřením sekce, (2) abstrakt příspěvku odpovídá charakteristice teoretického, přehledového nebo empiricko-výzkumného příspěvku.
 • Všechny příspěvky budou hodnoceny v rámci recenzního řízení. Autorům bude podána informace k případným úpravám jejich příspěvků.

Recenzní řízení

V rámci anonymního recenzního řízení budou navržena tato doporučení:

 1. Abstrakt příspěvku přijat.
 2. Abstrakt příspěvku přijat s podmínkou zapracování drobných úprav.
 3. Abstrakt příspěvku nepřijat (po zapracování navrhovaných úprav ho lze přijmout do posterové sekce).

Kritéria hodnocení najdete zde: CAPV_recenze.pdf

Hlavní stránka ČAPV 2017