ČAPV 2017 – Hodnotící komise k posterům

Hodnotící komise k posterům při 25. konferenci ČAPV 14. 9. 2017

 

Besedová, Petra, PhDr., Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

Klement, Milan, doc. PhDr., Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc)

Vlčková, Kateřina, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno)

Voňková, Hana, RNDr., Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha)

 

Všechny postery prezentované na konferenci budou hodnoceny na základě následujících kritérií:
– originalita příspěvku;
– kvalita prezentace;
– vědecký přínos příspěvku a význam předpokládaných zjištění s ohledem na dosavadní vědecké poznatky;
– vhodnost použitého výzkumného designu a zpracování analýzy dat.

 

Každý poster bude hodnocen na základě výše uvedených čtyř kritérií, každé kritérium bude hodnoceno bodově. Všechny postery posuzuje vybraná hodnotící komise, která na základě výsledného hodnocení zvolí tři nejlepší postery.

Autoři tří nejlepších posterů budou vyhlášeni při slavnostním ukončení konference ve čtvrtek 14. 9. 2017 po 16:30 hod.

Hlavní stránka ČAPV 2017