ČAPV 2017 – Organizační a vědecký výbor konference

Organizační výbor konference:

Ing. Stanislav Michek, Ph.D. – koordinátor organizačního výboru

PhDr. Petra Besedová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petra Kalibová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Mgr. Martin Skutil, Ph.D.

Mgr. Soňa Srbová

Mgr. Václav Víška, Ph.D.

Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.

PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.

Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

V případě jakéhokoliv dotazu ke konferenci nám napište na email capv2017@uhk.cz

 

Vědecký výbor konference:

prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

 

Hlavní stránka ČAPV 2017