Přednáška: Academic writing and Pedagogical Research

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi velkou ctí Vás tímto pozvat na přednášku pana profesora Vincentase Lamanauskase Academic writing and Pedagogical Research, která se uskuteční ve středu 7. listopadu v 15:00 v učebně A5.

Jelikož sám profesor Lamanauskas je šéfredaktorem dvou renomovaných odborných časopisů (Problems of Education in the 21st Century (Scopus) a Journal of Baltic Science Education (Web of Science), věřím, že jde o jedinečnou příležitost nejen pro nabytí zajímavých poznatků, ale zároveň i o možnost navázání velmi kvalitního kontaktu pro budoucí publikační činnost.

Ing. Martin Bílek
Centrum pedagogického výzkumu (CPV)
Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
email: martin.bilek.2@uhk.cz
tel.: +420 734 143 633